URBAN ARTSCAPE

www.urbanartscape.org

Urban Artscape – Furesø: English Version

 

Urban Artscape - Furesø

[ Tilskud og tilladelse vedtaget af Furesø Kommune 8/3 2007 ]

 

Kulturpladsen i Farum - Kulturtorvet i Værløse.

 

Kunstner Jan Hatt-Olsen.

 

 

Der vil fra Furesø Kommunes side være en styregruppe bestående af Kulturchef Bente Høegh og Planchef Susanne Birkeland. Der vil ligeledes i forbindelse med realiseringen af Urban Artscape – Furesø være løbende kontakt mellem Jan Hatt-Olsen, kunstner, kunstnerisk plankonsulent i Furesø Kommune, Zanne Jahn billedkunstner, leder af kulturhuset i Farum. Dorthe Abildgaard, kunsthistoriker, kurator leder af kunstmuseet Skovhuset i Værløse

 

I forbindelse med opsætningen på Kulturtorvet i Værløse vil der derudover være løbende kontakt med Nina Madsen bibliotekar, afdelingsleder Værløse Bibliotek og Morten Mathiesen, leder af kulturhuset Galaksen i Værløse.

 

Der vil ligeledes være en løbende kontakt med Marianne Helms juridisk konsulent for Furesø Kommune omkring de juridiske aspekter af Urban Artscape - Furesø

 

 

Baggrund og koncept samt skitse.

 

I forbindelse med den netop afholdte City Living Living City The 6’th European Biennial for towns and townplanners blev der som en del af street creativity session, skabt et charter for street creativity i Europa, der blev fremlagt på biennalens sidste dag og diskuteret i plenum med Jan Christiansen, Stadsarkitekt i København og Christer Persson, Senior Adviser Malmø og Frank D’hondt Geograf og Urban Planner.

 

The Cinescape; Making the bordes soft and Fuzzy, Street Creativity Charter er vedlagt.

 

Digteren/kunstneren Jan Hatt-Olsen ønsker at arbejde videre med konceptet, der blev lagt frem i charteret og bruge det til at skabe en forbindelse mellem Kulturpladsen i Farum og Kulturtorvet i Værløse. Skabe en kontakt mellem to pladser, der er tæt på hinanden men hver for sig centre for to forskellige kulturer i Furesø byliv.

 

De to pladser har også hver i sær et kulturhus knyttet til sig. Vores projekt vil tage udgangspunkt i kulturhusene, pladserne og de nærliggende gader.

På pladserne og gaderne vil vi have lyd og lysinstallationer, der vil blive styret af community websites knyttet til henholdsvis Kulturpladsen i Farum og Kulturtorvet i Værløse.

 

Ved installationens start vil digter/kunstner Jan Hatt-Olsen fra kunstnergruppen Urban Artscape have skabt en webportal samt lagt materiale ud på portalen og derefter ved hjælp af videoprojektorer og transducers ud på pladserne.

Materialet der projiceres, spilles på de to pladser vil være fra forskellige videokunstnere, visuelle kunstnere, lydkunstnere, musikere og digtere

 

En ide kan være at vise MultimediePoesi www.filmplatform.dk/mpoesi.html fra FilmPlatform www.filmplatform.dk  ved installationens start.

 

De to pladser vil blive filmet med videokameraer placeres bag vinduesruder (for at undgå hærværk) og optaget med retningsbestemte mikrofoner placeret højt oppe for at undgå hærværk og tyveri ). Billeder og lyde fra den ene plads vil blive projiceret ud og spillet på den anden plads.

De to pladser vil være til stede i hinanden. Hvis du er på den ene plads, vil du samtidigt kunne se og høre et genskær fra den anden plads. Se og hører folk, billeder, musik og digte der er på den anden plads. Hvis du får lyst til at tage over til den anden plads, for helt at være en del af dens liv, er det nemt. Tage cyklen, bilen eller toget. Der er kun ca. 7 km mellem centrum af Værløse og centrum af Farum.

 

Det er fra starten åbent for beboerne gennem deres aktivitet i byrummet at tilføje materiale til web-portalen (som bliver spillet og projiceret ud på den anden plads), ved brug af videokameraerne og mikrofonerne. Lyde og billeder fra dem indgår i det udgangspunkt af lyd- og lysinstallationer der skabes.

 

Kulturhusene og bibliotekerne vil være stationer, hvor folk kan gå ind fra gaden og lægge billeder, historier, digte, sange og lyd ind på web-sitet og derefter ved hjælp af projektørerne og transducers ud på pladserne og gaderne.

 

Folk kan ligeledes gå eller sidde ude på pladserne eller derhjemme og bruge deres egne computere, mobiltelefoner (sms, mms ,m.m ) og lignende til at uploade materiale til web-portalen og dermed komme ud med deres eget materiale i byrummet

 

Urban Artscape er billeder, digte, sange, lyde, tekster installeret i byrummet. Lyd- lysinstallationerne virker sammen med resten af byrummet, Urban Artscape er byrummet i sin helhed, alle er en del af det og udvikler det gennem måden de bruger og forholder sig til byrummet på.

 

Ved hjælp af mailinglister vil beboere i forskellige dele af Furesø Kommune få tilsendt password og password vil blive uddelt på kulturhusene. Folk kan give password videre til dem de har lyst til. Alle der færdes i området eller har kontakt til det har på den måde adgang til at lægge materiale på Web-sitet og dermed også i Artscape ude på pladserne og de nærliggende gader. Alle i verden kan følge med i hvad der sker i Urban Artscape.

 

Beboerne og folk, der kommer i kontakt med området bestemmer hvordan installationen udvikler sig.

 

Alle password vil være individuelt mærkede, med andre ord et password vil være knyttet til et navn og adresse. Hvis der er en uacceptabel opførsel i forbindelse med et af de individuelle password vil det blive lukket. Gennem en tæt kontakt til juridisk konsulent i Furesø Kommune Marianne Helms, vil det blive sikret at Urban Artscape er i overensstemmelse med juraen, der er også her tale om et banebrydende projekt, at forene de virtuelle rum på nettet og det fysiske offentlige rum er nyt. Det er blandt de første, måske det første eksempel på det IT verdenen er begyndt at snakke om web 2,0.

 

Med andre ord vil vi skabe kommunikation og kontakt på tværs af grænser; mellem det private og det offentlige rum, mellem det virtuelle og det fysiske offentlige rum og mellem de to forskellige kulturer der er på henholdsvis Kulturpladsen i Farum og Kulturtorvet i Værløse.

 

Installationen vil foregå i en periode over tre måneder. Det er vigtigt at installationen strækker sig over et stykke tid, da et væsentligt element i konceptet netop er det sociale, hvordan de kulturelle koder i hverdagslivet i et byområde ændres og udvikles.

 

Før installationens start vil der blive dannet borgergrupper som kan diskutere de muligheder for ny brug af byrummet som Urban Artscape åbner op for og som senere kan fungere som redaktioner for de to community web-sites.

 

Installationen vil foregå i to faser.

 

Fase 1. 1.11/2007  - 17/12.2008

Borgergrupperne diskuterer muligheder (alle borgere kan komme med i dem) samtidigt med at der i perioden 19.11.2007- 17.12.2007, kurateret af digter/kunstner Jan Hatt-Olsen, bliver givet et eksempel på hvordan det offentlige rum kan udvides ved hjælp af Urban Artscape og hvordan man kan bruge de nye muligheder, i samarbejde med kulturhuse, biblioteker, kulturforvaltning, planforvaltning og juridisk rådgivning.

Materialet der her projiceres, spilles på de to pladser vil være fra forskellige videokunstnere, visuelle kunstnere, lydkunstnere, musikere og digtere

 

Med andre ord der etableres en kultur for brug af Urban Artscape – Furesø.

 

Fase 2. 8.1/2007 – 31.8.2007.

Borgergrupperne bestemmer selv hvordan Urban Artscape- Furesø, skal udvikle sig og bruges, hvordan de sociale koder for at bevæge sig rundt i den udvidede virkelighed skal være.

 

Der vil hele tiden være en hvis myndighedskontrol, hverken mere eller mindre end den der er i hvilket som helst byrum.

 

Værket Urban Artscape –Furesø er tænkt som et værk der i sin essens går på tværs af urban space and street art og byplanlægning.

 

Det vil være et projekt som i høj grad inddrager børn, de unge, den kreative klasse og forskellige etniske grupper, da netop IT interesse og færdigheder binder dem sammen. Det vil være interessant for alle også borgere uden IT kundskaber da der skabes en fascinerende magisk realistisk virkelighed i det offentlige rum, som vil have stor oplevelsesværdi for alle.

 

I kraft af sin innovative karakter vil Urban Artscape – Furesø, have stor mulighed for både regional, national og international profilering af Furesø Kommune, som et kreativt og nyskabende sted.

 

Det vil yderligere bringe kendte og mindre kendte kunstnere sammen med kreative borgere i al almindelighed i samme værk og dermed yderlige gøre det interessant at være et skabende menneske i Furesø Kommune og trække endnu flere skabende borgere ind i kulturlivet.

Det vil yderligere åbne op for et samarbejde mellem kunst, kultur og erhvervsliv, dels de handlende i Værløse Bymidte og Farum Bytorv, dels IT og AV orienterede virksomheder i Furesø Kommune, her tænkes bl.a. på IT parken som er under udbygning. Det vil hvis der er interesse for i Furesø Kommune også være oplagt at trække lignende virksomheder uden for Furesø Kommune ind i projektet, de kontakter der etableres her kunne tiltrække virksomheder til at slå sig ned i Furesø Kommune.

 

Urban Artscape – Furesø vil åbne op for en bred og åben borgerinddragelse og profilere kommunen som nyskabende indenfor kunst, kultur, byplanlægning, borgerinddragelse og samt samarbejde mellem kunst, kultur og erhvervsliv.

 

 

WWW.URBANARTSCAPE.ORG    URBAN ARTSCAPE - FURESØ

 

               URBAN WIKI     WWW.URBANWIKI.NET

 

 

URBAN WIKI   WWW.URBANARTSCAPE.ORG/URBANWIKI.HTM